Disclaimer

Geen garantie op juistheid


De medewerkers van Jongerius Handmade Bicycles doen hun uiterste best om deze website zo up-to-date mogelijk te houden. Hoewel dit bijna altijd goed gaat, kan het voorkomen dat er onjuistheden op de website voorkomen. Ondanks dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave kunnen wij niet garanderen dat de informatie met betrekking tot de productspecificaties, foto's, video's, prijzen en andere gegevens correct is. Fouten die herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Jongerius Handmade Bicycles te mogen claimen of te veronderstellen. Aan deze website kunnen onder geen enkele voorwaarde rechten worden ontleend.

Vindt u informatie op de website die mogelijk verouderd of niet correct is? Laat het ons weten met een mailtje.

Jongerius Handmade Bicycles aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.


Intellectueel eigendom


Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jongerius Handmade Bicycles is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Jongerius Handmade Bicycles. 


Tussentijdse wijzigingen


Wij behouden ons het recht voor om de informatie, prijzen, specificaties, afbeeldingen, video's en/of producten op deze website te wijzigen, verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.


Webbrowsers


Deze website is geoptimaliseerd voor de laatste versies van Google Chrome. Bij andere browsers of oudere versies van Google Chrome kan het zijn dat de website niet helemaal juist wordt weergegeven.